Faktasjekk

Helseråd på TikTok

60-90 min

Elevene skal reflektere over TikTok som kilde til informasjon og råd knyttet til helse. De skal også faktasjekke rådene som blir gitt og bruke andre kilder i sitt arbeid.

Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene, og på at elevene skal jobbe i læringspar. Sett av ønsket tid til korte presentasjoner på slutten av timen.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært når timen er slutt.

 • Jeg vet hva slags plattform TikTok er og jeg er bevisst på hvem som kan publisere innhold om helse der.
 • Jeg kan faktasjekke en påstand som jeg kommer over på TikTok

Del deretter ut elevsiden til elevene.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene skal se et skjermopptak fra en TikTok-feed og diskutere følgende spørsmål i læringspar. Gjennomgå spørsmålene til slutt i plenum.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene ser en video om hvordan man kan faktasjekke innhold på TikTok.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene skal velge seg et helseråd fra eksemplene på elevsiden. Deretter skal de faktasjekke påstanden som blir gitt i rådet og bruke spørsmålene til hjelp (A-F). I avsnittene under finner du litt veiledning til hvert av eksemplene.

Hvitløk i nesa

Videoen viser en som har fått mannen sin til å putte hvitløksbåter i nesa for å rense bihulene.

Påstand: Hvitløksbåter i nesa bidrar til å rense bihulene.

Vann med klorofyll

Videoen viser en ung kvinne som reklamerer for klorofyll som kosttilskudd.

Påstand: Klorofyll som kosttilskudd demper kviser

30 sekunders kald dusj

Videoen viser en mann som dusjer (angivelig i kaldt vann), med tekst: "Når du innser at en 30 sekunder lang dusj hver morgen er en av de sterkeste medisinene mot angst og depresjon."

Påstand: Å dusje i 30 sekunder i kaldt vann hver morgen hjelper mot angst og depresjon

Elevene gjør oppgave 4

Elevene skal presentere funnene for klassen.

Avslutning

Gjennomgå øktens mål etter at elevene har presentert sine funn, og la elevene komme med innspill til en kort oppsummering av hva de har lært.

 • Jeg vet hva slags kilde TikTok er og er bevisst på hvem som kan publisere innhold om helse der
 • Jeg kan faktasjekke en påstand som finnes på TikTok

Alternativer

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er.

 • Medie- og informasjonskunnskap Medie- og informasjonskunnskap 1

  Vurdere skiljet mellom faktabaserte ytringar og andre ytringar.

 • Medie- og informasjonskunnskap Medie- og informasjonskunnskap 2

  Finne, vurdere og bruke kjelder.

 • Mat og helse 10. trinn

  Gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse.

 • Naturfag Vg1 NA

  Drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder.

 • Vg1 helse- og oppvekstfag Kommunikasjon og samhandling

  Reflektere over kva digital dømmekraft inneber, vurdere kjelder kritisk og vise nettvett i arbeidet.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Folkehelse og livsmestring