Kildekritikk

Fire på rad

5-30 min

Elevene spiller fire på rad på et samtalebrett, og reflekterer rundt hvordan politisk innhold og sosiale medier påvirker oss.

Diskusjon
Spill

Forberedelse

Elevene skal spille i læringspar. Hvert par trenger et spillbrett, en tusj/blyant i hver sin farge, og én terning. Filen under inneholder samtalebrett og spillregler på hver sin side. Skriv ut tosidig, slik at elevene har reglene tilgjengelig på baksiden av samtalebrettet. Vedlagt ordliste kan brukes som hvilebilde på skjerm når elevene spiller.

Utsnitt av samtalebrett

Gjennomføring

Introduser målet for timen for elevene:

 • Jeg reflekterer over hvordan sosiale medier kan bidra til å påvirke våre politiske meninger
 • Jeg gir eksempler på innhold med politisk agenda i sosiale medier

Del ut samtalebrett

Del ut samtalebrett, terning og tusjer. Gjennomgå spillreglene sammen før elevene starter å spille.

Elevene spiller i par

Elevene spiller fire på rad i par og samtaler om påvirkning i sosiale medier. Vedlagt finner du ordliste til tre av begrepene som nevnes på samtalebrettet, som du kan vise på skjerm når elevene spiller.

Avslutning

Avslutt økten med å stille et par av spørsmålene fra samtalebrettet i plenum, og la elevene komme med innspill. Gjennomgå til slutt øktens mål:

 • Jeg reflekterer over hvordan sosiale medier kan bidra til å påvirke våre politiske meninger
 • Jeg gir eksempler på innhold med politisk agenda i sosiale medier

Alternativer

Under finner du alternativer til gjennomføring av opplegget og videre arbeid med temaet.

Valg 2023

Dette opplegget er en del av våre ressurser knyttet til valget 2023. Her finner du alle oppleggene våre knyttet til høstens lokalvalg.

Kompetansemål

 • Medieutvikling

  Drøfte hvordan sosiale, økonomiske og miljømessige forhold er knyttet til utvikling, produksjon og bruk av medieteknologi og utvikle egne konsepter.

 • Medie- og informasjonskunnskap Medie- og informasjonskunnskap 1

  Reflektere over mediebruk og vurdere korleis sosiale medium, og andre medium, kan påverke haldningar, identitet og sjølvforståing.

 • Mediesamfunnet Mediesamfunnet 3

  Drøfte hensikten med bruk av stordata og algoritmer i medieproduksjoner, markedsføring og publisering.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Norsk 10. trinn

  Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon.

Tverrfaglige temaer

 • Bærekraftig utvikling
 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap