Kildekritikk

Informasjonskrigen om Ukraina

45-60 min

Krigen i Ukraina er et eksempel på en internasjonal krise der det spres propaganda og falsk informasjon. Hvordan kan vi avsløre dette?

Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg med å dele den med elevene. Lag par eller grupper på 3 som elevene skal jobbe i. For opplegg om temaet for yngre elevgrupper, se Alternativer.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært når timen er slutt. Her skal elevene jobbe med

 • Hva som skjer i Ukraina
 • Hvordan vi kan vurdere om en kilde er troverdig
 • Hvordan vi bør forholde oss til ny informasjon i en pågående konflikt

Felles klassesamtale

La klassen reflektere over spørsmålene i fellesskap. Her kan du dele klassen i små grupper eller par. Del deretter ut elevsiden.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene diskuterer spørsmål i par eller liten gruppe. Oppsummer spørsmålene til slutt.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene ser videoen. Oppfordre dem til å ta notater mens de ser den.

Slik vurderer du informasjon om krigen i Ukraina.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene svarer på spørsmål. Oppsummer elevenes resultater i fellesskap etterpå.

Avslutning

Reflekter sammen over spørsmålene fra starten av timen. Kanskje har elevene et annet inntrykk nå enn de hadde da timen startet?

 • Hva skjer i Ukraina?
 • Hvordan vurdere om en kilde er til å stole på?
 • Hvordan forholder vi oss til ny informasjon i en pågående konflikt?

Alternativer

Et skjermbilde av en spansk tweet fra brukeren José Girot @josegorit_. Tweeten er merket med teksten "Stay Informed. The media is preented out of context. Find out more." Den er lagt ut den 26. februar 2022. Det er et bilde av to barn som ser på en militærparade. Det ene barnet gjør en militærhilsen. Teksten i tweeten er "La imagen más compartida del día. #PrayForUkraine #Ucraina #Ukraine #UcrainaBajoAtaque #UkraineRussie"
Foto: Twitter-melding fra brukeren @josegirot_

Kompetansemål

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling
 • Folkehelse og livsmestring