Faktasjekk

Myter om kvinnehelse

90-120 min

Gjennom å utforske og debunke myter om kvinnehelse skal elevene her få korrekt kunnskap om egen helse, samt lære hvordan de kan vurdere påstanders troverdighet og pålitelighet.

Tekstarbeid
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom opplegget og presentasjonene. Sett deg inn i faktasjekk som verktøy.

Velg om du vil la elevene bruke elevsiden eller om du vil printe ut skriverammen og tipsplakaten.

Gjennomføring

Introduser temaet og presenter målet for økten:

 • Jeg kjenner til myter om kvinnehelse og kan finne tilstrekkelig med troverdige kilder for å debunke dem.
 • Jeg kan vurdere påliteligheten til informasjon jeg mottar

Myter om kvinnehelse

Start økta med å la elevene diskutere hvor de får informasjon om egen seksuelle helse.

Jobb deretter med mytene i presentasjonen under, før dere blir kjent med faktasjekk som metode.

Faktasjekk som metode

Elevene skal bruke faktasjekk for å debunke mytene. Introduser faktasjekk som metode ved å

 1. Vise faktasjekk-videoen
 2. Gå gjennom hvordan man faktasjekker en påstand ved hjelp av plakaten "Slik faktasjekker du".
Video om faktasjekk

Debunk mytene

Åpne presentasjonen og presenter oppgaven.

Del ut skriverammen og plakaten om faktasjekk.

Foto: Photo by Gemma Chua-Tran on Unsplash

Presentasjon

La elevene presentere funnene sine. Still gjerne oppfølgingsspørsmål både om funnene i seg selv og om vurderingen av kildenes troverdighet.

Avslutning

Drøft følgende problemstillinger med elevene:

 • Hvor risikerer vi å få feilinformajson om kvinnehelse i dag?
 • Hva slags konsekvenser kan det ha at man får feil informasjon om egen helse?

Alternativer

Dersom du ønsker å jobbe mer med faktasjekk, se ressursene under.

Kvinnehelse

Ønsker du å jobbe mer med kvinnehelse? Sjekk ut vår ressursside.

Kompetansemål

 • Naturfag Vg1 NA

  Drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder.

 • Naturfag 10. trinn

  Drøfte spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap