Kildekritikk

Nøytrale medier?

90-240 min

I dette undervisningsopplegget skal elevene jobbe med kritisk lesing av tekster om krigen mellom Israel og Hamas. Ved å analysere tekster fra mediene skal de vurdere hva slags virkelighetsbilder tekstene skaper, og diskutere tekstenes nøytralitet.

Tekstarbeid
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom presentasjonen, videoen og oppgavene. Les også gjennom utvalgte tekster på elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene.

Del elevene inn i grupper på to til fire, og vurder hvilke tekster elevene skal jobbe med.

Print ut støttenotatet, ett til hver tekst eleven skal jobbe med.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva elevene skal jobbe med i denne økta

 • Kjenne til og kunne vurdere forskjellen på nyhetsjournalistikk og meningsjournalistikk
 • Analysere en tekst kritisk og vurdere på hvilke måter den tar stilling i en pågående konflikt
 • Reflektere over hva slags påvirkningskraft medietekster kan ha.

Oppstart

Start timen med å vise elevene bildene i presentasjonen. Hør om elevene har fått med seg debatten mellom Hanne Skartveit, Reidun Nybø og Magdi Abdelmaduid. Presenter saken kort for elevene.

Nyhetsjournalistikk og meningsjournalistikk

Hva er forskjellen på en nyhetsartikkel og en kommentar i en avis? La elevene diskutere kort, før dere ser videoen nedenfor.

Oppgave 1

Dele elevene inn grupper på to eller tre. Vurder om gruppene skal jobbe med en, to eller tre tekster hver.

Elevene jobber med førlesing av teksten.

Oppgave 2

Elevene jobber med tekstene ved hjelp av oppgavearket.

Avslutning

La elevene oppsummere arbeidet sitt, enten i plenum eller for hverandre i grupper.

Avslutt arbeidet med å diskutere

 • Er tekstene nøytrale?
 • På hvilken måte har journalister brukt ord, fakta og språklige virkemidler for å formidle budskapet sitt?
 • Hva slags påvirkning kan disse tekstene ha?

Alternativer

Kompetansemål

 • Norsk 10. trinn

  Lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler.

 • Norsk 10. trinn

  Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer.

 • Norsk 10. trinn

  Bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av tekster.

 • Norsk Vg2 YF

  Lese, analysere og tolke nyere skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk.

 • Norsk Vg1 SF

  Lese, analysere og tolke nyere skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk.

 • Norsk Vg2 YF

  Gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster.

 • Norsk Vg1 SF

  Gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster.

 • Norsk Vg3 påbygging

  Skrive retoriske analyser og tolkninger av sakprosatekster.

 • Mediesamfunnet Mediesamfunnet 1

  Beskrive og kommentere egne og andres medietekster ved hjelp av fagbegreper.

 • Mediesamfunnet Mediesamfunnet 3

  Drøfte mediepåvirkning og medienes makt, og diskutere hvordan medier kan skape, forsterke eller svekke informasjonskløfter, digitale skiller og mediemangfold.

 • Kommunikasjon og kultur Kommunikasjon og kultur 2

  Gjøre rede for og bruke teorier om diskurs, sjanger, estetikk, retorikk og litteratur.

 • Kommunikasjon og kultur Kommunikasjon og kultur 2

  Tolke og drøfte hvordan tekster bidrar til å skape, bevare og utfordre kulturers virkelighetsforståelse.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling