22. juli og radikalisering

Oversikt: 22. juli

Her finner du vårt forslag til hvilken rekkefølge du kan jobbe med 22. juli-oppleggene våre i klasserommet.

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Hva skjedde?

Her lærer elevene hva som skjedde i Oslo og på Utøya den 22. juli 2011.

Årsaker

Her finner du samleopplegget om årsakene til at 22. juli kunne finne sted i Norge. Samleopplegget viser hvilke opplegg som hører sammen og rekkefølge de bør gjennomføres i.

Tiden etterpå

Her finner du samleopplegget om hvordan tiden etterpå var i Norge, både for befolkningen og hvordan rettssaken var. Samleopplegget viser hvilke opplegg som hører sammen og rekkefølge de bør gjennomføres i.

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling