Kildekritikk

Prevensjon og kildekritikk

60-90 min

Valg av prevensjonsmiddel er et viktig helsevalg for mange, og det finnes et hav av informasjon fra et stort utvalg kilder. Her utforsker elevene ulike kilder de kan bruke for å finne ut mer om prevensjon, og vurderer fordeler og ulemper ved dem.

Tekstarbeid
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene. Skriv ut arbeidsarket hvis elevene skal jobbe med det fysisk.

Gjennomføring

Introduser målene for timen.

 • Jeg kjenner til ulike kilder til informasjon om prevensjon
 • Jeg vurderer kildene jeg bruker

Klassesamtale

Start med å diskutere disse spørsmålene i fellesskap:

 • Hvorfor bruke prevensjon?
 • Hvor kan du finne informasjon om prevensjon?

La elevene diskutere hvert spørsmål i par før dere tar en felles samtale.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene skal ta stilling til ulike kilder de kan bruke for å hente inn informasjon om prevensjon.

Del ut ett arbeidsark til hver elev og introduser det i fellesskap. Elevene jobber individuelt med arket. Gå gjerne rundt og still spørsmål underveis til elevene.

Under finner du noen eksempler på fordeler og ulemper ved de ulike kildene.

Elevene gjør oppgave 2

Sett elevene sammen i samarbeidspar. Nå skal de prate sammen om hva de har fylt ut på arket sitt.

 • Hva er de enige om?
 • Hva er de er uenige om?
 • Er det en kilde de ville brukt, som ikke er nevnt her?

Oppfordre dem til å argumentere for poengene sine ved å bruke konkrete eksempler til å illustrere poenget.

Elevene gjør oppgave 3

La elevene diskutere spørsmålene under i par, før dere oppsummerer dem i fellesskap.

Avslutning

Oppsummer svarene fra oppgave 3. La elevene diskutere disse spørsmålene:

 • Hva kan gjøre at at mange unge lar seg påvirke av sosiale medier når det kommer til råd om prevensjon?
 • Hva kan man gjøre hvis man møter på et råd som føles veldig overbevisende, men som går imot en del av det man har hørt før?

Alternativer

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

 • Naturfag 10. trinn

  Drøfte spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring