22. juli og radikalisering

Samleopplegg om 22. juli: Tiden etterpå

120-150 min

Dette er et samleopplegg for tiden etter terrorangrepene, som tar for seg både Norges reaksjoner etter angrepene og frem til i dag og rettssaken.

Tekstarbeid
Diskusjon
Video

Norges reaksjoner

Det første opplegget i samleopplegget er "22. juli: Norges reaksjoner". Her skal elevene bruke ulike kilder for å danne seg et helhetlig bilde av hvordan 22. juli har påvirket Norge etter terrorangrepet og frem til i dag. Produktet er en veggavis.

Rettssaken

Det andre opplegget er "22. juli: Rettssaken". Her skal elevene bruke ulike kilder for å danne seg et helhetlig bilde av hvordan 22. juli har påvirket Norge etter terrorangrepet og frem til i dag. Elevene skal jobbe i grupper og til slutt lage en veggavis som de presenterer for klassen.

Kompetansemål

  • Samfunnsfag 10. trinn

    Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd.

Tverrfaglige temaer

  • Folkehelse og livsmestring
  • Demokrati og medborgerskap
  • Bærekraftig utvikling