Kildekritikk

Søk bedre med verktøy i Google

30 min

I dette opplegget blir elevene kjent med hvordan de kan bruke Google sine innebygde verktøy for å søke bedre på nett.

Video

Forberedelse

Se gjennom opplegget og forbered deg på gjennomføringen.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten.

  • Jeg skal kjenne til Google sine verktøy og hvilken hensikt de har
  • Jeg kan bruke verktøyene i mine søk når jeg leter etter bestemt informasjon

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser videoen. Du velger om dere ser den sammen i plenum først. La elevene komme med innspill til når de selv kan få bruk for verktøyene som blir presentert. Oppfordre elevene til å se videoen flere ganger på sin egen maskin om de trenger det for å få med seg alle verktøyene.

Søk bedre på nett med Googles verktøy (3:04)

Elevene gjør oppgave 2

Elevene åpner Google i sin nettleser. I 5-10 minutter utforsker de verktøyene ved å gjøre ulike søk.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene bruker verktøyene til å løse oppgavene under.

Presenter funn og kilder

Elevene skal presentere sine funn fra de ulike oppgavene for sidemannen.

Avslutning

Avslutt økten med å la elever som vil, presentere sine funn eller dele erfaringene de gjorde seg med verktøyene i Google.

Alternativer

Kompetansemål

  • Medier og kommunikasjon

    Innhente, vurdere og bearbeide relevante kilder i eget arbeid.