Kildekritikk

Stiger havet når isen smelter? Kildegransking

45-90 min

Hvordan påvirker issmeltingen havnivået? I dette undervisningsopplegget skal elevene utforske og vurdere ulike kilder som omtaler dette temaet på Youtube. Hensikten er å lære hvordan vi kan finne gode kilder og gode svar på vanskelige spørsmål.

Hjemmeskole
Tekstarbeid
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene.

Se videoene. Disse er på engelsk, men en fullstendig oversettelse av hele manuset finnes på elevsiden.

Del elevene i par eller grupper på maks 4.

Dette opplegget finnes også som en versjon der elevene får gjennomføre forsøket. Se Alternativer for mer informasjon.

Gjennomføring

Introdusér temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økten:

 • Hvordan blir havnivået påvirket av at isen smelter?
 • Hvordan kan vi forholde oss til kilder som påstår feilaktig informasjon?

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser en video hvor "Doctor C" forklarer hvorfor is flyter i vann. Samtidig forklarer han også hvorfor is som smelter i vann, ikke får beholderen til å renne over. Til filmen er det spørsmål som elevene skal gjøre.

Elevene gjør oppgave 2

I den andre videoen har videoen fra oppgave 2 blitt klippet til, sånn at det ser ut som om Doctor C har laget film kun for å forklare at is som flyter i vann, ikke bidrar til at vannet stiger.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene ser filmen fra Faktisk som ser nærmere på filmen av Doctor C. I oppgavene skal elevene gjøre samme kildesjekk som i de tidligere oppgavene.

Elevene gjør oppgave 4

Elevene skriver et svar til en YouTube-kommentar. Denne kan deles i plenum eller leveres inn som en skriftlig oppgave til vurdering.

Elevene gjør fordypningsoppgave

Elevene som blir ferdige med oppgavene over, begynner å svare på fordypningsoppgaver.

Alternativer

Kompetansemål

 • Naturfag 10. trinn

  Beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer.

 • Naturfag Vg1 SF

  Gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold.

 • Naturfag 10. trinn

  Analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling