Kildekritikk

Stoler du på kilden?

45 min

Hvordan vet man at en kilde er til å stole på? Elevene lærer hvordan man finner ut mer om en kilde og dens troverdighet.

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene.

Gjennomføring

Introduser tema for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært i løpet av økta.

 • Kjenne igjen mulig feilinformasjon
 • Finne ut hva andre mener om en kilde
 • Kunne undersøke om informasjonen stemmer eller ei
Den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump skapte mye engasjement rundt informasjon han delte. Foto: Unsplash

Del ut elevsiden

Del ut elevsiden og la elevene jobbe individuelt eller i læringspar.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene skal se video (1:00) og svare på tilhørende spørsmål. Der brukes en del begreper, og hvis noen av dem er vanskelige å forstå kan du definere dem i plenum: , og .

Felles diskusjon

Gjennomgå spørsmålene i plenum til slutt. Under finner du svar på spørsmålene i oppgave 1.

Avslutning

Avslutt timen med å la elevene komme med innspill til timens mål:

 • Hvordan kan mulig feilinformasjon se ut?
 • Hvordan kan en finne ut hva andre mener om en kilde?
 • Hvordan kan vi undersøke om informasjonen er stemmer eller ei?

Alternativer

Det går også an å gjennomgå hele undervisningsopplegget muntlig i en klassesamtale. Kombiner gjerne dette opplegget med en eller flere av disse som passer godt:

Kompetansemål

 • Norsk 10. trinn

  Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Medier og kommunikasjon

  Innhente, vurdere og bearbeide relevante kilder i eget arbeid.

 • Norsk Vg1 SF

  Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte.

 • KRLE 10. trinn

  Sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn.

 • Naturfag Vg1 NA

  Drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Folkehelse og livsmestring
 • Bærekraftig utvikling