Grafer og tall

Tall som virkemiddel i reklame

30-90 min

Her utforsker elevene hvordan tall kan fremstilles på ulike måter og brukes som virkemiddel i argumentasjon.

Tekstarbeid
Diskusjon
Video

Forberedelse

Les gjennom undervisningsopplegget og del elevene inn i grupper på 3 personer. Forbered deg på å dele lenken til elevsiden med elevene.

Gjennomføring

Introduser hva du ønsker at elevene lærer i løpet av arbeidet:

  • kan ha ulike grunner til å gi deg informasjon
  • Tall og data kan brukes for å underbygge argument
  • Tall og data kan vinkles for å passe ulike meninger

Klassesamtale

Presenter informasjonen elevene skal jobbe med i denne økta:

"Helsedirektoratet: 8 av 10 sitter for mye"

Prat sammen om denne informasjonen. Hvilke deler av tittelen kan justeres, slik at budskapet vinkles?

Hvem er Helsedirektoratet og hvilken tillit har vi til informasjon fra dem?

Ville dere vurdert befolkningens aktivitetsnivå på samme måte hvis avsnitt nr. 2 var tittelen?

Faksimile av nyheten fra Helsdirektoratet om at 8 av 10 sitter for mye.
Nyheten fra Helsedirektoratet, slik den ble vist hos VG, 26.04.23 Klikk på bildet for fullskjerm.

Vis video

Vis videoen om tall og informasjon. Videoen ligger også på elvsiden.

Video om tall og informasjon (0:36)

Oppgave 1

Her skal elevene forsøke å fremstille verdien 8 av 10 på så mange ulike måter de klarer. Gi dem gjerne en tidsramme på inntil 5 minutter å operere innenfor.

Oppgave 2

Her skal elevene rangere de ulike måtene de har fremstilt 8 av 10 på ut fra hva de synes ser størst og minst ut.

Oppgave 3

Hver gruppe velger en aktør de skal utforske og se nærmere på. Forslag til aktører er Stressless, SATS og Dagbladet. Hva selger denne aktøren? På hvilken måte kan denne aktøren dra nytte av informasjonen fra Helsedirektoratet i sin kommunikasjon til kundene?

Så skal de se for seg at de er et reklamebyrå som jobber for denne aktøren. Hvordan ville de fremstilt denne informasjonen på deres vegne?

Elevene skal lage en pitch på 30 sekunder der de både viser frem hvordan de ville fremstilt informasjonen, og ikke minst hvorfor. La reklamebyrået overbevise kunden sin!

Velg gjerne ut noen av gruppene som kan presentere pitchen sin for klassen. Ta en oppsummerende klassesamtale rundt hvilke virkemidler de har brukt for å vinkle tallverdien best mulig.

Oppgave 4

Oppgave 4 er en muntlig oppgave der elevene skal diskutere hvilken de ville hatt mest tillit til og begrunne valget. Ta avslutningsvis en oppsummering i plenum.

Hva gjør at vi har tillit til en aktør?

er en nyttig teknikk for å vurdere til aktøren. Vis videoen om innholdsmakedsføring, hvis dere ønsker å gå mer i dybden.

Video om innholdsmarkedsføring (0:48)

Avslutning

Ta en felles oppsummering i klassen der dere ser på målene for timen, og hva dere har lært:

  • Aktører kan ha ulike grunner til å gi deg informasjon
  • Tall og data kan brukes for å underbygge argument
  • Tall og data kan vinkles for å passe ulike meninger

Alternativer

Kompetansemål

  • Matematikk 9. trinn

    Utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt.

Tverrfaglige temaer

  • Demokrati og medborgerskap