Grafer og tall

Utspekulert statistikk

60-120 min

Hvorfor er det så viktig å vurdere statistikk kritisk? Elevene skal utforske hvordan man kan manipulere både spørreundersøkelser og grafiske fremstillinger for å støtte opp under sin egen mening.

Tekstarbeid
Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og gjør deg klar til å dele den med elevene. Del elevene inn i grupper på 3. Finn frem klassesett med fargestifter og A3-ark.

Gjennomføring

Introduser målene for timen.

 • Gjennomføre en undersøkelse på falskt grunnlag og reflektere over hva slags konsekvenser slike undersøkelser kan ha
 • Kritisk vurdere hvordan ulike fremstillinger av data kan påvirke oss

Del elevene inn i grupper og del ut elevsiden. Gå gjennom oppdraget med elevene.

Klassesamtale

La elevene diskutere spørsmålet under i læringspar i et par minutter.

 • Hva vet du om spørreundersøkelser?

Oppfordre dem til å bruke fagbegreper og å notere stikkord.

Oppsummer i fellesskap. Bruk oppsummeringen til å sørge for at alle har en felles forståelse for fagbegrepene under.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene gjør klar spørreundersøkelsen ved å gjøre oppgavene under.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene skal utføre undersøkelsen og velge ut i et ikke-representativt utvalg, slik at undersøkelsen viser det de ønsker at den skal. De noterer svarene i en frekvenstabell, som de skal bruke i oppgave 5B.

Sørg for at alle elevene som blir spurt av andre grupper, tar seg tid til å svare spørsmålet de blir stilt.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene lager en visuell fremstilling av resultatet.

Elevene gjør oppgave 4

Samle klassen igjen. La elevene diskutere hver oppgave i grupper først, og ta dem deretter i plenum.

Elevene gjør oppgave 5

Elevene lager en valgtale og presenterer spørreundersøkelsen sin.

Presentasjoner

La elevene presentere løsningene sine på oppgave 5A og 5B. Sørg for at alle holder seg til tiden.

Avslutning

La elevene skrive et kort refleksjonsnotat der de svarer på spørsmålet under.

 • Hvordan kan statistikk manipuleres og gi usanne inntrykk av det store bildet?

Alternativer

Valg 2023

Dette opplegget er en del av våre ressurser knyttet til valget 2023. Her finner du alle oppleggene våre knyttet til høstens lokalvalg.

Kompetansemål

 • Matematikk 9. trinn

  Tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet.

 • Matematikk 9. trinn

  Utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap