Grafer og tall

Tittel: Bløff med statistikk, Brukt under CC BY-NC-SA-4.0 /ingen endringer gjort
Produsert i 2020 for NDLA, rettighetshaver: Filmkonsulentene,
Bearbeider: Redaksjonelt Morten Langfeldt Dahlback

Tallverdier og statistikk kan fremstilles på mange måter, og de er effektive virkemidler for å underbygge argumenter. Grafer kan justeres slik at de passer med budskapet man ønsker å få frem. For eksempel kan en graf ved første blikk vise en stor økning, selv om den reelle økningen har vært marginal.

Strategisk bruk av tall kan få en verdi til å fremstå som stor, selv om det ikke utgjør så mye når man ser på det i den store sammenhengen. For eksempel vil en skattelette på flere millioner høres ganske stor ut, men vil ikke utgjøre så mye for hver og en av oss når det spres ut over alle innbyggerne. Når vi møter på tall, statistikk og visualisering av disse i argumentasjon kan det derfor være grunn til å være litt ekstra kritisk.

Her er noen tips til hvordan man kan være kildekritisk i møte med tall:

  • Hva sier andre kilder om de samme verdiene?

  • Hva kan motivet være for å presentere disse tallene?

  • Kan det være informasjon som er utelatt?

  • Kan tallene tolkes på en annen måte enn det som er fremstilt?

  • Hvilke feil eller mangler kan den grafiske fremstillingen ha?

Gjennom undervisningsoppleggene får elevene trent på å lese tallverdier og grafer og vurdere dem kritisk.

Artikkelen er skrevet av Tenk. Den ble sist oppdatert 14. mai 2020

Undervisningsopplegg knyttet til teamet:

Google trends har laget en egen samleside knyttet til det amerikanske presidentvalget. I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med google trends som verktøy. De blir utfordret på å gå bak tallene; Hvorfor tror du akkurat de temaene trender nå? Gjennom undervisningsopplegget får de også praktisk erfaring i å tolke og analysere diagrammer og tallmateriale. Opplegget passer like godt som et tverrfaglig undervisningsopplegg som i de ulike fagene samfunnsfag, matematikk eller engelsk.

Ser du fallgruven i grafen over her? Grafer kan brukes til å forklare kompliserte spørsmål. Men ofte kan de feiltolkes eller rett og slett være feil. Det å være kritisk til grafiske fremstillinger er en viktig kompetanse for å være en kritisk mediebruker.

Opplegget kan enten fungere som en liten øvelse, eller som en mer dypgående oppgave som kan gå over for eksempel en halv dag.

Gjennom dette undervisningsopplegget blir elevene bedre kjent med linjediagram. De lærer hvordan man lager linjediagram, når det er hensiktsmessig å bruke og det å være oppmerksom på hvordan linjediagram kan vinkles og justeres for å få frem ulike budskap.


Gjennom undervisningsopplegget blir elevene oppmerksomme på hvordan tall kan spille en viktig rolle i argumentasjon, og at tall kan fremstilles på ulike måter for å skape en viss oppfatning.

Gjennom dette spillet blir elevene kjent med vanlige fallgruver man kan gå i når man lager grafer. Slik kan de bli mer kritiske i møte med grafiske fremstillinger av informasjon. Her får elevene også trent muntlige ferdigheter.

Elevene blir bevisst hvordan tall kan brukes for å bygge opp under en påstand, og hvordan man bør være kritisk til tall og hvordan de brukes.

Eksterne ressurser:

Artikkel fra BBC om hvordan vi undervurderer eksponentiell vekst, og hvorfor diagrammer med logaritmisk skala på aksene kan gjøre at vi feiltolker grafen. Publisert hos BBC 13. august 2020

Svenske Kallkritikbyrån sitt opplegg på statistikk og graffusk knyttet til korona. Med filmen følger også undervisningsmateriale.

Artikkel fra Newslit.org peker på hva man bør være oppmerksom på når man møter på tall og statistikk som argumenter for en sak. De kommer også med konkrete tips til hva man bør se etter.

Artikkel fra Statistisk sentralbyrå, SSB, om hvordan man kan tolke statistikk og tall i krisetider. SSB har også laget en samleside med informasjon og tall knyttet til koronapandemien.

Leksjon fra COR: Civic Online Reasoning, utviklet av Stanford History Education Group. Presenterer undervisningsopplegg om å tolke data. Nederst på siden ligger også en video med John Green om statistikk og visualiseringer.

Kanskje du også er interessert i:

Trenger du oppdaterte ressurser til å jobbe med konspirasjonsteorier? Lurer du på hvordan du kan møte en konspirasjonsteori i klasserommet? Hvordan tilnærme seg temaet i undervisningssammenheng?

Her er en temaside om konspirasjonsteorier.


En temaside med fokus på undervisningsopplegg og ressurser som passer til bruk i hjemmeundervisning. En del av disse undervisningsoppleggene kan også passe som lekse.

Temaside: Valg USA 2020

Det amerikanske presidentvalget finner sted 3. november 2020. I forbindelse med det har vi laget en temaside om det amerikanske valget knyttet til kritisk mediebruk og kildebevissthet. Siden blir oppdatert frem mot valget. Her finner du undervisningsopplegg i engelsk, samfunnsfag, norsk, KRLE og tverrfaglige undervisningsopplegg. Vi har også samlet noen eksterne ressurser som kan brukes i undervisningen inn mot det amerikanske valget, både på engelsk og på norsk.