22. juli og radikalisering

Samleopplegg: 22. juli: Årsaker

150-200 min

For å forstå hvordan 22. juli kunne skje i Norge, må man forstå hvordan Anders Behring Breivik ble den han ble. Dette er et samleopplegg med tre opplegg der elevene får en inngående forståelse av hvorfor Breivik utførte terrorangrepene.

Tekstarbeid
Diskusjon
Video

Motivene bak terroren

Første del av dette samleopplegget er "22. juli: Motivene bak terroren". Elevene lærer om terroristens motiv og hans tankegang bak terrorangrepene 22. juli. Gjennom begrepslæring, video og refleksjonsoppgaver, bevisstgjøres elevene på hvem terroristen ønsket å ramme og hvorfor.

Terroristens oppvekst

Den andre delen av samleopplegget er "22. juli: Terroristens oppvekst". Her skal elevene lese og få innsikt i livet til terroristen. De skal få en forståelse av hvem terroristen var samt vurdere og argumentere for hvorvidt kildene i teksten er troverdige.

Ranger årsakene

Avslutningen på dette samleopplegget er "22. juli: Vurder årsakene". Her skal elevene jobbe med årsakene til radikalisering, spesielt knyttet til terrorangrepet 22.juli.