Faktasjekk

Faktasjekk statsministeren

40-60 min

Hva er fakta, og hva er mening? Elevene faktasjekker en pressemelding fra en fiktiv statsminister og sender en tilbakemelding om hva som er feil.

Hjemmeskole
Tekstarbeid
Diskusjon

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg til å dele den med elevene. Del elevene i samarbeidspar.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og gjennomgå målene for økten:

 • Hva kan faktasjekkes?
 • Hva er forskjellen på en faktapåstand og en mening?

Repeter definisjonene på og .

Del ut elevsiden.

For å gjøre at opplegget føles mer autentisk for elevene, forteller du at pressemeldingen skal publiseres på et gitt klokkeslett, for eksempel fem minutter før timen er ferdig. Skriv opp klokkeslettet på tavlen.

Elevene gjør oppgave 1

Elevene leser pressemeldingen.

Elevene gjør oppgave 2

Elevene markerer hva som er fakta og hva som er mening i teksten. Husk at en faktapåstand kan være gal eller upresis, men fremdeles være en faktapåstand.

Elevene gjør oppgave 3

Elevene undersøker faktapåstandene og ser om de er riktige. Ressurser de kan bruke, er for eksempel lærebøker i naturfag, Energi og klima, SNL og Naturvernforbundet. Se under for kilder som kan knyttes direkte til hver påstand.

Elevene gjør oppgave 4

Elevene skriver en tilbakemelding til statsministeren med funnene sine.

Avslutning

Oppsummer økten og la elevene diskutere spørsmålene fra starten av timen i par før dere tar dem opp i plenum.

 • Hva kan faktasjekkes?
 • Hva er forskjellen på en faktapåstand og en mening?

Alternativer

Valg 2023

Dette opplegget er en del av våre ressurser knyttet til valget 2023. Her finner du alle oppleggene våre knyttet til høstens lokalvalg.

Kompetansemål

 • Norsk 10. trinn

  Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten.

 • Naturfag 10. trinn

  Drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt.

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling