Kildekritikk

Falskt innhold i feeden

45-90 min

Her blir elevene kjent med innhold som er laget av kunstig intelligens, hvordan det kan gjenkjennes og hva du kan gjøre når du får opp KI-generert innhold i feeden.

Tekstarbeid
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se videoen og vurder om det er begreper i den elevene bør jobbe med før de går i gang med resten av timen.

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele den med elevene.

Gjennomføring

Presenter hva elevene skal jobbe med denne timen

  • Jeg vet hvordan kunstig intelligens kan generere innhold og hvordan det kan brukes for å underbygge påstander i en krig.
  • Jeg kjenner til verktøy for å avsløre KI-generert innhold i feeden min

Starteroppgave: Hvem er ekte?

Dette er en versjon av starteroppgaven "Hvem skal ut", men her finnes det riktige svar. La elevene diskutere i par hvem de tror er ekte og ikke, og be dem komme med konkrete argumenter for sine påstander.

Se videoen om KI-generert innhold

Se videoen om KI-generert innhold og oppsummer typiske tegn på KI sammen. Avslutt samtalen med å oppsummere hvordan man kan avsløre KI-genererte bilder.

Oppgave 1

Elevene velger seg et av bildene under og leter etter bevis på at bildet er KI-generert. Elevene kan se filmen som inspirasjon.

Oppgave 2

Elevene gjør en kort billedanalyse gjennom å svare på oppgavene under. Det er viktig at elevene noterer seg ned det de ser underveis i arbeidet slik at det blir lett å dele det de har sett i etterkant.

Oppgave 3

Hva kan være årsakene til at noen ønsker å lage KI-generert innhold om denne krigen? Hva kan ulike avsendere få ut av å gjøre det? Eleven skriver ned tankene sine før de deler med klassen. Det kan også være lurt å minne elevene på at det kan være flere agendaer bak et innlegg.

Oppgave 4

Hva kan du gjøre dersom du mistenker at innhold du får opp er generert av kunstig intelligens, eller på andre måter falskt?

La elevene jobbe jobbe sammen i par og lage en liste med minst tre tips.

Tips elevene om at de gjerne kan sjekke opp de rådene som de har sett tidligere i opplegget.

Avslutning

Oppsummer sammen med elevene

  • Hvordan kan kunstig intelligens generere innhold og hvordan det kan brukes for å underbygge påstander i en krig.
  • Hvilke verktøy kan du bruke for å avsløre KI-generert innhold i feeden din?

Alternativer

Kompetansemål

  • Samfunnsfag 10. trinn

    Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

Tverrfaglige temaer

  • Demokrati og medborgerskap