Kildekritikk

Krigen i Midtøsten

30-60 min

Hvordan kan vi vurdere innholdet i et uoversiktlig informasjonslandskap? I dette undervisningsopplegget jobber elevene med informasjon knyttet til krigen i Midtøsten

Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden og forbered deg på å dele siden med elevene dine.

I forbindelse med krigen i Midtøsten blir det spredt mange brutale bilder og filmer. Ikke alt dette kommer opp i elevenes feed, men det kan være lurt å gjøre et søk i dine sosiale medier for å danne deg et inntrykk.

Gamle, falske og misvisende videoer deles i forbindelse med den pågående krigen. Foto: Skjermdump fra X og TikTok

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og hva du ønsker at elevene skal sitte igjen med.

 • Hvordan har krigen i Midtøsten utviklet seg den siste tiden?
 • Hvordan kan vi undersøke om informasjonen vi får, er korrekt?
 • Hvordan kan vi selv være med på å styre informasjonen vi får?

Klassesamtale

Del klassen inn i par eller mindre grupper. Still et og et spørsmål og la elevene diskutere først i par, deretter i plenum. Del deretter ut elevsiden.

En røyksky stiger opp på himmelen i Gaza under et israelsk luftangrep i oktober. Foto: Mahmud Hams / AFP

Elevene gjør oppgave 1

Elevene ser videoen Krigen i Midtøsten: informasjon i sosiale medier. Den gir tips til hvordan man selv kan undersøke om innhold man møter i sosiale medier, er sant. La elevene utvide tankekartet sitt etter å ha sett videoen.

Video om Krigen i Midtøsten: Informasjon i sosiale medier (1:54)

Elevene gjør oppgave 2

Elevene jobber med hvordan kan de holde seg oppdatert på det som skjer, uten at de får innhold de ikke ønsker å se.

Oppsummer i plenum.

På TikTok kan man justere sine innholdsprefanser, som er med på å påvirke hva slags informasjon man får opp.

Avslutning

Oppsummer elevenes arbeid ved å diskutere spørsmålene fra starten av timen:

 • Hva har skjedd i Midtøsten i det siste?
 • Hvordan kan vi undersøke om informasjonen vi får, er korrekt?
 • Hvordan kan vi selv være med på å styre informasjonen vi får?

Alternativer

Kompetansemål

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

 • Samfunnskunnskap Vg1/Vg2

  Utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Folkehelse og livsmestring
 • Bærekraftig utvikling