Kildekritikk

Tverrlesing - teknikk for å lese kritisk

45-60 min

Et selvgående undervisningsopplegg der elevene blir kjent med tverrlesing og hvordan det kan brukes for å lese kritisk.

Hjemmeskole
Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom elevsiden i forkant av undervisningen og forbered deg på å dele den med elevene.

Gjennomføring

Introduser tema for timen og hva du ønsker at elevene skal ha lært ved slutten av timen.

 • Lære hva kildekritikk er
 • Lære hva tverrlesing er
 • Lære å vurdere troverdigheten til ulike kilder

Del deretter ut elevsiden.

Det kan være spennende å diskutere, men hvordan kan du vite om informasjonen du får er korrekt? Foto: Unsplash.

Elevene gjør oppgave 1

Her ser elevene en kort video som forklarer teknikken tverrlesing og hvordan den kan brukes.

Elevene gjør oppgave 2

Oppgavene er knyttet direkte til innholdet i filmen.

Elevene gjør oppgave 3

Her velger elevene en problemstilling som de googler for å finne svar på. Poenget er at elevene selv erfarer at det er mange ulike kilder som kommer med informasjon. Det kan være lurt å gi elevene noen forslag til søk.

Selv om det kan se seriøst ut er det ikke alltid at informasjonen er korrekt. Foto: Unsplash.

Elevene gjør oppgave 4

Elevene tar for seg et debattinnlegg der de skal sjekke kommentarfeltet og vurdere hvordan kommentarfeltet påvirker synet på det som står i debattinnlegget.

Avslutning

Oppsummer i plenum og avslutt økta med å la elevene komme med innspill til disse spørsmålene:

 • Hvordan fungerte tverrlesing?
 • Hvilke debatter og artikler har dere brukt i arbeidet?
 • Hva fant dere ut i arbeidet?

Alternativer

Kompetansemål

 • Norsk Vg3 påbygging

  Orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner.

 • Samfunnsfag 10. trinn

  Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

 • Naturfag 10. trinn

  Gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap.

 • KRLE 10. trinn

  Sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn.

 • Medie- og informasjonskunnskap

  Diskutere objektivitetsomgrepet i samband med formidling av stoff i media.

 • Mat og helse 10. trinn

  Gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse.

Tverrfaglige temaer

 • Demokrati og medborgerskap
 • Folkehelse og livsmestring