Kildekritikk

Kan vi stole på KI-influensere?

20-40 min

Her skal elevene vurdere Metas nye KI-influensere, både som samtalepartner og kilde til inspirasjon og informasjon. De skal også reflektere over hvordan vi kan være kildekritiske til slike språkmodeller som er generert av kunstig intelligens.

Diskusjon
Video

Forberedelse

Se gjennom opplegget med videoen og forbered deg på øktens tema. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om Metas KI-influensere, kan du lese om satsingen på vedlagt link eller høre podcasten til NRK Ekko.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og gå gjennom øktens mål:

  • Jeg vet hvordan og hvorfor Meta har brukt kunstig intelligens for å lage influensere i sosiale medier
  • Jeg kan vurdere troverdigheten til språkmodeller og informasjon som er generert av kunstig intelligens
  • Jeg kan vurdere KI-influensere som kilde til inspirasjon og informasjon jeg trenger

Se video sammen

Spør om elevene kan tenke seg til hva en KI-influenser er, og om noen kjenner til noen KI-influensere. Se deretter videoen sammen.

Elevene diskuterer

Fordel elevene i grupper på 2-4 stk og la de diskutere spørsmål knyttet til tematikken. Spørsmålene finnes på digitale samtalekort bak QR-koden og gjennom vedlagt lenke. Del lenken med elevene eller be én på gruppa bruke mobilen sin for å scanne QR-koden og vise spørsmålene for alle i gruppa.

QR-kode til samtalekort om KI-influensere

Felles klassesamtale

Når elevene har diskutert ferdig i grupper, kan du samle dem igjen til felles klassesamtale. Spørsmålene under er bygd på innholdet i spørsmålskortene, og med tilhørende forslag til svar å snakke rundt. Velg om du velger ut enkelte spørsmål eller gjennomgår alle i klassesamtalen.

Avslutning

Avslutt økten med å gjennomgå målene for timen:

  • Jeg vet hvordan og hvorfor Meta har brukt kunstig intelligens for å lage influensere i sosiale medier
  • Jeg kan vurdere troverdigheten til språkmodeller og informasjon som er generert av kunstig intelligens
  • Jeg kan vurdere KI-influensere som kilde til inspirasjon og informasjon jeg trenger

Alternativer

Kompetansepakke om kunstig intelligens

Ønsker du mer kunnskap om kunstig intelligens? Her finner du en kompetansepakke som bidrar til økt kunnskap og bevissthet rundt kunstig intelligens og ChatGPT blant personalet på skolen.

Kan vi stole på Snapchats MyAI?

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i språkmodeller basert på kunstig intelligens, og som nå har blitt tilgjengelige på ulike plattformer. Hva bør vi tenke på i møte med språkmodeller som MyAI på Snapchat?

Influensernes helseråd

Ønsker du å jobbe mer med influensere som kilde i klasserommet? Her skal elevene faktasjekke helseråd fra influensere, og vurdere dem som kilde.

Kompetansemål

  • Medie- og informasjonskunnskap Medie- og informasjonskunnskap 1

    Reflektere over mediebruk og vurdere korleis sosiale medium, og andre medium, kan påverke haldningar, identitet og sjølvforståing.

Tverrfaglige temaer

  • Folkehelse og livsmestring