Kildekritikk

Kortprat TONE for mellomtrinnet

45-60 min

En kilde bør være troverdig, objektiv, nøyaktig og egnet for at man skal kunne stole på den. Her blir elevene kjent med lesestrategien TONE når de selv skal jobbe med en kilde. Dette undervisningsopplegget har ingen egen elevside.

Tekstarbeid
Diskusjon

Forberedelse

Del klassen inn i par på forhånd. Print ut ett arbeidsark til hver elev og ett sett med kort til hvert par. Under finner du en kilde som elevene kan ta utgangspunkt i under arbeidet. Velg om du printer ut teksten til elevene eller sender linken digitalt.

Gjennomføring

Introduser temaet for timen og presenter øktas mål for klassen:

  • Bli kjent med lesestrategien TONE
  • Vite når og hvorfor jeg skal bruke TONE

Se presentasjon under som du kan ha oppe på skjerm undervegs.

Oppgave 1: Felles

La elevene snakke sammen i par med utgangspunkt i spørsmålene:

  • Hva er en og når bruker vi kilder? Gi to eksempler.
  • Hvorfor er det viktig at en kilde er til å stole på?

Ta deretter opp spørsmålene i plenum og la elevene komme med innspill.

Oppgave 2: Felles

Introduser plakaten for elevene og gjennomgå hva bokstavene representerer. La deretter elevene komme med innspill til følgende spørsmål:

  • Hva betyr disse begrepene: , , og ?
  • Hva er det motsatte av disse begrepene? Gi eksempler.
  • Hvorfor er disse begrepene viktige når vi vurderer kilder?

Presenter kilden for elevene

Gå via lenken på storskjerm og les teksten høyt for elevene. Del deretter ut teksten til elevene i papirform eller digitalt.

Oppgave 3: Elevene jobber med kilden

Del ut et arbeidsark til hver elev og ett sett med kort til hvert par. Elevene skal nå ta for seg kilden og kortene. Elevene trekker kort fra bunken og prater muntlig rundt kortet. Det kan være elevene trenger å hente inn litt ekstra informasjon om kilden for å kunne svare på noen av spørsmålene.

Underveis fyller elevene ut arbeidsarket. Når alle fire delene (TONE) er utfylt, skal elevene gjøre en helhetsvurdering av kilden nederst.

Avslutning

La elevene presentere sine kildevurderinger for hverandre i nye grupper eller i par foran klassen. Avslutt økten med å gjennomgå øktens mål i plenum:

  • Hva er lesestrategien TONE og hva står bokstavene for?
  • Når bør jeg bruke TONE og hvorfor?


Alternativer