Grafer og tall

Grafer og fallgruver er flyttet!

Dette undervisningsopplegget heter nå Vurdering av grafer, og du finner det på denne linken.

Finn opplegget her!