Kildekritikk

Samleopplegg: Bli kjent-aktiviteter

Her finner du relasjonsbyggende aktiviteter som elevene kan jobbe med sammen.

Hjemmeskole
Quiz
Spill

Nyhetsjakten Bingo

I Nyhetsjakten Bingo (ca. 45 min) skal elevene finne nyheter som treffer beskrivelsene på bingobrettet og prøve å få fire på rad. Her skal elevene jobbe i par eller små grupper og til slutt presentere nyhetene for hverandre. Vedlagt finner du link til fullstendig opplegg:

Samtalebrett om sosiale medier

La elevene samtale og reflektere over egne vaner på sosiale medier.

Kortprat: TONE

Her blir elevene kjent med strategien TONE når de skal vurdere en valgt kilde. Gjennom kortprat får de jobbet muntlig, praktisk og skriftlig med strategien når de skal vurdere kilden.

Spill: Alias om kildekritikk

Her får elevene trening i begreper knyttet til kritisk mediebruk og kildebevissthet. Aktiviteten er inspirert av spillet Alias.

Kortspill: Grafer

I dette spillet blir elevene kjent med vanlige fallgruver de kan gå i når de lager eller leser grafer.

Film, oppgaver og quiz om deepfakes

Elevene lærer om deepfakes, hvilke konsekvenser de kan gi og hvordan man kan avsløre dem.