Velkommen tilbake til et nytt skoleår!

Foto: Taylor Wilcox/Unsplash

Vi har noen ressurser du som lærer kan bruke i ukene som kommer. Her får du lese mer om noen av dem.

Hei, alle dere som jobber i skolen!

Nå er det like før de unaturlig stille gangene igjen blir fylt med elever. Noen går inn dørene for første gang, andre har sin siste oppstart, alle har hatt en sommer med ulikt innhold. Siste skoledag kjennes som en evighet siden, og mange har alt som skjedde i juni på avstand, enten vi snakker om terrorangrepet under Pride, eller bare den siste skoleuka.

Vi har noen ressurser du som lærer kan bruke i ukene som kommer. Her får du lese litt om noen av våre oppstartsaktiviteter, våre ressurser om radikalisering, og to større serier med undervisningsopplegg som kan brukes til temauker i demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. I likhet med alle de andre oppleggene våre, er også disse forankret i læreplanen, og skal bidra til å øke elevenes bevissthet om informasjonen som omgir dem.

Oppstartsuka

Vi har en pakke med bli-kjent-aktiviteter der elevene kan bli kjent med hverandre og samtidig ha fokus på kritisk tenkning. Med “Samtalebrett om sosiale medier” får elevene reflektere over de ulike mediene og deres bruk av dem. Brettet kan printes ut eller eller brukes digitalt, og tar for seg læreplanmål fra samfunnsfag og flere mediefag. Samtalebrettet om sosiale medier finner du her.

Er dine elever glad i Alias? Da er vårt opplegg “Spill: Alias om kildekritikk” perfekt for din klasse. I dette spillet får elevene trening i begreper knyttet til kritisk mediebruk og kildebevissthet. Alias finner du her.

"What is ForYou on TikTok” er et opplegg som finnes på både engelsk og norsk, som kan bidra til å fremme muntlig deltakelse i undervisningen. Opplegget legger opp til samtale og refleksjon rundt hva som dukker opp i feeden til elevene på TikTok, og hvordan algoritmer tilpasser innholdet etter brukeren. Opplegget finner du på engelsk her og på norsk her.

For deg som underviser i matematikk, har vi et morsomt undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i kildekritikk i møte med tall og grafer. Opplegget inneholder en quiz som tester elevene på hvor lett man kan la seg lure av statistiske fremstillinger. “Hva er galt med grafen: Quiz” finner du her.


Radikalisering

Vårt undervisningsopplegg “Hva er radikalisering?” kan være spesielt egnet hvis du ønsker å jobbe med masseskytingen i Oslo under Pride-uken. Opplegget tar for seg hva radikalisering er, hvilke årsaker som kan føre til det, og hvordan vi kan forebygge radikalisering i samfunnet. Opplegget “Hva er radikalisering?” finner du her.


Tverrfaglige temaer

I fjor var det mange steder som hadde en markering i forbindelse med at det var 10 år siden terrorangrepet på Utøya. I år har du kanskje nye elever, eller kanskje elevene dine har modnet litt og du ønsker å jobbe videre med temaet? Våre temasider om 22. juli og radikalisering inneholder flere undervisningsopplegg om ulike sider ved terrorangrepet. Du kan jobbe med hendelsesforløpet i opplegget “Hva skjedde på Utøya?”, eller med manifestet til terroristen i “Tankegodset”, eller velge ut og kombinere opplegg slik det passer best for deg. Dette kan være spesielt egnet for en temauke i Demokrati og medborgerskap. Temasiden for 22. juli og radikalisering finner du her.

Prosjekt Blæst

Hvordan fungerer et demokrati i praksis? Hvordan påvirkes det av ulike stemmer? Vårt tredelte undervisningsopplegg, Prosjekt Blæst, handler om den fiktive øya Blæst, hvor det pågår en debatt om hvorvidt det skal bygges en vindpark. Elevene skal selv være aktive deltakere i lokaldemokratiet, og lærer om kildebevissthet og påvirkningskraft gjennom blant annet naturfag, samfunnsfag, samfunnskunnskap og norsk. Dette opplegget kan egne seg godt for alle tre tverrfaglige temaer! Prosjekt Blæst er gratis på Elevkanalen, og du finner det her.