Om oss

Tenk utvikler undervisningsopplegg om kritisk mediebruk og kildebevissthet. Målet til Tenk er at elevene utvikler solid kompetanse i kildebevissthet, og at de kan dra nytte av denne kompetansen både på skolen og i livet ellers.

Tenk

Tenk er skoleavdelingen til Faktisk.no. Vi utvikler undervisningsopplegg om kritisk mediebruk og kildebevissthet. Undervisningsoppleggene legger til rette for elevaktivitet og refleksjon, og legges ut digitalt, åpent og tilgjengelig for alle.

I tillegg arbeider Tenk med temaene gjennom fysiske møter på skoler og i lokalsamfunn. Vi samarbeider også med ulike nasjonale og lokale aktører i media, bibliotek, høyere utdanning og andre. Øverste leder og redaktør for Faktisk.no er Kristoffer Egeberg.

Pedagogikk

I Tenk jobber det lærere med solid erfaring fra hele skoleløpet. Våre undervisningsopplegg bygger på fire hovedtanker: aktive elever, økt bevissthet, nærhet mellom samfunn og klasserom og åpne spørsmål.

Undervisningsoppleggene har solid forankring i læreplanen, og bygger på nasjonal og internasjonal forskning. Les mer om vår pedagogiske forankring.

Finansiering

Tenk startet som et pilotprosjekt i august 2019, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Fritt Ord. Fra 2020 har Tenk fått grunnfinansiering over statsbudsjettet. Dette har gjort det mulig å videreføre Tenk som en fast skoleavdeling i Faktisk.no.

Også du kan støtte vårt arbeid. Alle bidrag vil utelukkende gå til vårt arbeid med å utvikle og tilby undervisning om kritisk mediebruk og kildebevissthet.

 • Vipps: Bruk knappen «Kjøp og betal» og søk opp Faktisk.no AS eller nummer 124662. Skriv «Tenk» i meldingsfeltet.
 • Overfør direkte til konto: Bruk vår bankkonto 1506.05.79730 i DNB. Skriv «Tenk» i meldingsfeltet. Fra utlandet, bruk IBAN: NO1015060579730, BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

Finansiering

Faktisk.no

Faktisk.no er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge. Vi skal også avdekke og forhindre spredningen av oppdiktede meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter.

Gjennom kunnskapsbygging og kompetanseutveksling ønsker Faktisk.no å være et åpent laboratorium for kildekritikk og medieforståelse i Norge. Tenk er et resultat av arbeidet med dette.

VG og Dagbladet ledet og finansierte prosjektet som førte frem til opprettelsen av Faktisk.no AS i 2017. Faktisk.no AS er i dag eid av VG, Dagbladet, NRK, TV 2, Polaris Media og Amedia. Vår uavhengighet er sikret gjennom Medieansvarsloven, og redaksjonen følger Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. I tillegg er Faktisk.no, som eneste norske redaksjon, tilknyttet det internasjonale faktasjekkernettverket IFCN (International Fact Checking Network). Les mer om Faktisk.no her.

Ansatte

 • Sølve Kuraas Karlsen

  Leder i TenkLektor med tilleggsutdanningsakk@faktisk.no

  Sølve har jobbet med undervisning i 14 år i hele skoleløpet fra 1-13 innen fagene norsk, samfunnsfag, KRLE og naturfag. Over flere år har han utviklet og bidratt i prosjekter i skolen som skaper tverrfaglig læring og knytter skole og samfunn sammen. Sølve har Master i Grunnskolens norskfag fra Høgskolen i Sør-Trøndelag med fordypning i formidling av folketro og spøkelseshistorier.

 • Vilde Kaasen Krogsrud

  Nestleder i TenkLektor med tilleggsutdanning vilde@faktisk.no

  Hun har jobbet 7 år på teknologiskolen Hundsund ungdomsskole. Der har hun undervist i matematikk, fransk, mat og helse, naturfag og valgfagene teknologi i praksis og sal og scene. Hun er utdannet lektor ved NTNU i Trondheim, og brenner for elevaktiv læring og senke terskelen mellom det elevene møter på skolen og ellers i livet. Ved siden av å jobbe som lærer har hun vært kursholder for BRO Aschehoug i seks år, tatt fag i romteknologi og mat og helse og hatt flere oppdrag for utdanningsdirektoratet.

 • Oda Marie Skancke

  Adjunktoda@faktisk.no

  Oda er utdannet adjunkt ved Oslo MET med fordypning i norskfaget. Hun har tre års erfaring fra Kjelsås barneskole der hun har undervist i norsk, samfunnsfag, engelsk, KRLE og mat og helse. De to siste årene som lærer har hun vært med på fremme tverrfaglig læring i skolen med fokus på faglig kompetanse innenfor temabasert undervisning. Oda brenner for oppdatert og samfunnsrelevant undervisning i skolen.

 • Tina Scheen Kiese

  Adjunkt med tilleggsutdanningtina@faktisk.no

  Tina har jobbet som lærer på ungdomstrinnet i seks år, og to år med vitenskapsformidling til barn og unge på ulike vitensentre. Hun har undervist i mange ulike fag, men er mest opptatt av matematikk, naturfag og programmering. Tina er også journalist med bachelor fra Universitetet i Bergen, og har lærerutdanningen fra Universitetet i Oslo. Tina brenner for bevisst bruk av digitale hjelpemidler i skolen, og synes nysgjerrighet er den viktigste motivatoren.

 • Marte Foldvik-Høgås

  Lektor med tilleggsutdanning marte@faktisk.no

  Marte er utdannet lektor fra Universitetet i Oslo, med mastergrad i norskdidaktikk. Hun har også undervisningskompetanse i historie, samfunnsfag og mat og helse. Marte har bred erfaring med undervisning gjennom seks år på ungdomstrinnet i Osloskolen og tre år i norskopplæring for voksne. Marte har også erfaring fra akademisk arbeid, og har blant annet publisert en fagfellevurdert artikkel om kritisk literacy. Hun brenner for forskningsnær og samfunnsnyttig undervisning tilpasset elever på alle nivå.

Tidligere ansatte

 • Isabel Araya

  Adjunkt med tilleggsutdanning

 • Marie Samuelsen

  Adjunkt med tilleggsutdanning