Hva er Faktisk.no?

Faktisk.no er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge. Vi skal også avdekke og forhindre spredningen av oppdiktede meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter. Faktisk.no er et samarbeid mellom et bredt utvalg av de sentrale medieaktørene i Norge. I tillegg er Faktisk.no som eneste norske redaksjon tilknyttet det internasjonale faktasjekkernettverket IFCN (International Fact Checking Network).

Les mer om Faktisk.no her.Hva er Tenk?

Tenk er skoleavdelingen til Faktisk.no. Målet til Tenk er at elevene utvikler solid kompetanse i kildebevissthet, og at de kan dra nytte av denne kompetansen både på skolen og i livet ellers. Vi utvikler undervisningsopplegg om kritisk mediebruk og kildebevissthet. Undervisningsoppleggene skal legge til rette for elevaktivitet og refleksjon, og legges ut digitalt, åpent og tilgjengelig for alle. Tenk arbeider også med temaene gjennom fysiske møter på skoler og i lokalsamfunn. Her vil vi trekke inn lokale samarbeidspartnere i media, biblioteker og andre aktuelle aktører. Tenk startet opp i August 2019. Sparebankstiftelsen DNB og Fritt Ord finansierte forprosjektet til Tenk. Fra 2020 har Tenk fått grunnfinansiering over statsbudsjettet, noe som gjør at vi kan fortsette å tilby og utvikle ressurser på tenk.faktisk.no som en fast skoleavdeling i Faktisk.no.

Sølve Kuraas Karlsen

Leder i Tenk

Lektor med tilleggsutdanning

Sølve har jobbet med undervisning i 14 år i hele skoleløpet fra 1-13 innen fagene norsk, samfunnsfag, KRLE og naturfag. Over flere år har han utviklet og bidratt i prosjekter i skolen som skaper tverrfaglig læring og knytter skole og samfunn sammen. Sølve har Master i Grunnskolens norskfag fra Høgskolen i Sør-Trøndelag med fordypning i formidling av folketro og spøkelseshistorier.

Kontakt: sakk@faktisk.no

Vilde Kaasen Krogsrud

Nestleder i Tenk

Lektor med tilleggsutdanning

Vilde har jobbet 7 år på teknologiskolen Hundsund ungdomsskole. Der har hun undervist i matematikk, fransk, mat og helse, naturfag og valgfagene teknologi i praksis og sal og scene. Hun er utdannet lektor ved NTNU i Trondheim, og brenner for elevaktiv læring og senke terskelen mellom det elevene møter på skolen og ellers i livet. Ved siden av å jobbe som lærer har hun vært kursholder for BRO Aschehoug i seks år, tatt fag i romteknologi og mat og helse og hatt flere oppdrag for utdanningsdirektoratet.

Kontakt: vilde@faktisk.no

Isabel Araya

Adjunkt med tilleggsutdanning

Isabel er utdannet journalist fra Høgskulen i Volda og har erfaring fra radio- og lokaljournalistikk. Hun har lærerutdanning fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Sørøst-Norge, og juridiske fag fra Universitetet i Bergen. Isabel har fem års erfaring fra Osloskolen, og har undervist i fagene rettslære, samfunnsfag, norsk og spansk. Isabel brenner for å utvikle nye undervisningsmetoder og elevaktiv undervisning.

Kontakt: isabel@faktisk.no

Oda Marie Skancke

Adjunkt

Oda er utdannet adjunkt ved Oslo MET med fordypning i norskfaget. Hun har tre års erfaring fra Kjelsås barneskole der hun har undervist i norsk, samfunnsfag, engelsk, KRLE og mat og helse. De to siste årene som lærer har hun vært med på fremme tverrfaglig læring i skolen med fokus på faglig kompetanse innenfor temabasert undervisning. Oda brenner for oppdatert og samfunnsrelevant undervisning i skolen.

Kontakt: oda@faktisk.no

Er du interessert i å booke foredrag, kurs eller webinar med oss?

Ta kontakt med oss på tenk@faktisk.no


Tidligere medarbeidere:

Marie Samuelsen

Adjunkt med tilleggsutdanning