Om oss

Tenk jobber for å styrke kildebevissthet og kritisk mediebruk. Målet til Tenk er at barn og unge utvikler solid kompetanse i kildebevissthet og at de får konkrete verktøy som gjør dem rustet til å både møte og ta del i dagens informasjonslandskap.

Tenk

Tenk er skoleavdelingen til Faktisk.no og jobber med kildebevissthet og kritisk mediebruk på flere ulike måter og arenaer.

Vår primæroppgave er å utvikle undervisningsressurser til bruk i grunnskolen og videregående skole. I tillegg lager vi innhold rettet mot ulike profesjoner som jobber med barn og unge, samt til foreldre og foresatte. Alle disse ressursene er tilgjengelige på våre nettsider.

At barn og unge bygger tankesett og verdier på informasjon som stemmer, er avgjørende både for den enkeltes livsmestring og for demokratiet vårt.

Samfunnet preges av et stadig mer fragmentert informasjonslandskap, og internasjonale plattformselskaper og kommersielle aktører påvirker hva slags informasjon barn og unge får. Gjennom flere store nyhetshendelser de siste årene, blant annet pandemien og krigen i Ukraina, har behovet for å møte informasjon med motstandsdyktighet blitt enda tydeligere. Barn og unge får mye informasjon via sosiale medier og en persontilpasset feed, noe som styrker behovet for oppdatert kompetanse i kildebevissthet og kritisk mediebruk.

Vi samarbeider med med flere ulike aktører både lokalt og internasjonalt. Blant annet jobber vi med bibliotek, universiteter og høgskoler, medier og kompetansenettverk rundt i landet.

Vi holder også kurs og foredrag om kildebevissthet og kritisk mediebruk

Pedagogikk

I Tenk jobber det lærere med solid erfaring fra hele skoleløpet. Våre undervisningsopplegg bygger på fire hovedtanker: aktive elever, økt bevissthet, nærhet mellom samfunn og klasserom og åpne spørsmål.

Undervisningsoppleggene har solid forankring i læreplanen, og bygger på nasjonal og internasjonal forskning. Les mer om vår pedagogiske forankring.

Finansiering

Tenk startet som et pilotprosjekt i august 2019, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Fritt Ord. Fra 2020 har Tenk fått grunnfinansiering over statsbudsjettet. Vi er imidlertid avhengige av støttespillere gjennomføre flere av våre prosjekter. Faktisk.no AS er en ideell virksomhet.

Faktisk.no

Faktisk.no er den første og eneste faktasjekkorganisasjonen i Norge. Den er et resultat av et unikt samarbeid mellom seks av landets største og konkurrerende mediehus som en respons på spredningen av desinformasjon og falske nyheter i samfunnsdebatten. Siden 2017 har Faktisk bygget seg opp til å bli et av landets fremste og mest toneangivende kompetansemiljøer på faktasjekk, desinformasjon og digital påvirkning.

Faktisk består av en uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge, skoleavdelingen Tenk, og en avdeling for innsikt og analyse.

Gjennom kunnskapsbygging og kompetanseutveksling ønsker Faktisk.no å være et åpent laboratorium for kildekritikk og medieforståelse i Norge.

Faktisk.no AS er en ideell organisasjon.

Les mer om Faktisk.no her.

Våre kurs

Vi holder til en hver tid oppdaterte kurs, og skreddersyr innholdet vårt til alle profesjoner som er interesserte i barn og unges kildebevissthet. I tillegg holder vi foredrag og workshops for barn og unge.

For kursforespørsler, ta kontakt på tenk@faktisk.no

About us

Click here for information about us in English

Ansatte

 • Sølve Kuraas Karlsen

  Leder i TenkLektor med tilleggsutdanningsakk@faktisk.no

  Sølve har jobbet med undervisning i 14 år i hele skoleløpet fra 1-13 innen fagene norsk, samfunnsfag, KRLE og naturfag. Over flere år har han utviklet og bidratt i prosjekter i skolen som skaper tverrfaglig læring og knytter skole og samfunn sammen. Sølve har Master i Grunnskolens norskfag fra Høgskolen i Sør-Trøndelag med fordypning i formidling av folketro og spøkelseshistorier.

 • Vilde Kaasen Krogsrud

  Nestleder i TenkLektor med tilleggsutdanning vilde@faktisk.no

  Hun har jobbet 7 år på teknologiskolen Hundsund ungdomsskole. Der har hun undervist i matematikk, fransk, mat og helse, naturfag og valgfagene teknologi i praksis og sal og scene. Hun er utdannet lektor ved NTNU i Trondheim, og brenner for elevaktiv læring og senke terskelen mellom det elevene møter på skolen og ellers i livet. Ved siden av å jobbe som lærer har hun vært kursholder for BRO Aschehoug i seks år, tatt fag i romteknologi og mat og helse og hatt flere oppdrag for utdanningsdirektoratet.

 • Oda Marie Skancke

  Adjunktoda@faktisk.no

  Oda er utdannet adjunkt ved Oslo MET med fordypning i norskfaget. Hun har tre års erfaring fra Kjelsås barneskole der hun har undervist i norsk, samfunnsfag, engelsk, KRLE og mat og helse. De to siste årene som lærer har hun vært med på fremme tverrfaglig læring i skolen med fokus på faglig kompetanse innenfor temabasert undervisning. Oda brenner for oppdatert og samfunnsrelevant undervisning i skolen.

 • Tina Scheen Kiese

  Adjunkt med tilleggsutdanningtina@faktisk.no

  Tina har jobbet som lærer på ungdomstrinnet i seks år, og to år med vitenskapsformidling til barn og unge på ulike vitensentre. Hun har undervist i mange ulike fag, men er mest opptatt av matematikk, naturfag og programmering. Tina er også journalist med bachelor fra Universitetet i Bergen, og har lærerutdanningen fra Universitetet i Oslo. Tina brenner for bevisst bruk av digitale hjelpemidler i skolen, og synes nysgjerrighet er den viktigste motivatoren.

 • Marte Foldvik-Høgås

  Lektor med tilleggsutdanning marte@faktisk.no

  Marte er utdannet lektor fra Universitetet i Oslo, med mastergrad i norskdidaktikk. Hun har også undervisningskompetanse i historie, samfunnsfag og mat og helse. Marte har bred erfaring med undervisning gjennom seks år på ungdomstrinnet i Osloskolen og tre år i norskopplæring for voksne. Marte har også erfaring fra akademisk arbeid, og har blant annet publisert en fagfellevurdert artikkel om kritisk literacy. Hun brenner for forskningsnær og samfunnsnyttig undervisning tilpasset elever på alle nivå.