Fakta eller mening

Fagbegreper

 • Påstand
 • Faktapåstand
 • Meningspåstand

Fag

 • Norsk

Kompetansemål


Hensikt

Å skille mellom faktapåstander og meningspåstander er nyttig i mange sammenhenger, og særlig hvis man møter på en ytring som sier noe oppsiktsvekkende om verden.

Dersom ytringen er en mening, altså sier noe om avsenders oppfatning av verden, kan man være uenig og eventuelt forsøke å overbevise avsender om at en annen oppfatning er riktigere. Men det er ikke mulig å faktasjekke en mening.

Om ytringen er en faktapåstand, altså prøver å si noe sant om verden, kan man faktasjekke om påstanden stemmer. Dersom den ikke stemmer, bør man vurdere å informere avsender om hvorfor.


Omfang: 15-30 min

Undervisningsopplegg

Introduksjon

 • Diskuter med elevene
  • Hva er en faktapåstand
  • Hva er en meningspåstand
 • Ta opp presentasjonsfila.
  • Er dere enige i definisjonene på første side?

Øvelse

 • Ta opp presentasjonsfila med påstander
  • Hver påstand har to lysbilder
   • Påstanden i nøytral formatering
   • Påstanden med markerte kjennetegn og konklusjon
    • (send mail til skole@faktisk.no om dere finner feil, så får dere noe i posten)
 • For hver påstand tar klassen stilling til:
  • Er det en faktapåstand eller en meningspåstand?
  • Hvilke kjennetegn finner vi?Ressurser