Faktasjekk: Amazonas

Fagbegreper

 • Feilinformasjon
 • Faktasjekk
 • Falske nyheter
 • Kildebevissthet

Fag

 • Norsk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag

Kompetansemål

 • Norsk
 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder i egne tekster
 • uttrykke opplevelser og tolkninger av tekster på kreative måter
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere muntlig og skriftlig
 • eksperimentere med sjangre på kreative måter
 • lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer

Samfunnsfag

 • vurdere om og på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår
 • drøfte korleis interesser og ideologi har prega synet på kva som blir oppfatta som fakta og sanning,

Naturfag

 • Digitale ferdigheter er også å bruke søkeverktøy, beherske søkestrategier, kritisk vurdere kilder og velge ut relevant informasjon om naturfaglige tema.

Hensikt

Hvordan vet du hva som er sant?I dette opplegget møter elevene noen påstander om Amazonas som har blitt gjenfortalt i media, men som ikke er helt korrekt. I slutten av opplegget utfordres elevene til å lage sin egen formidling av faktasjekk.

Omfang: 45 min

Sist oppdatert: 23. januar 2020

Undervisningsopplegg

 1. Start med å la elevene i par diskutere hva som skjer i Amazonas nå.
 2. Se filmen "VG Forklart Amazonas brenner"
 3. Hver gruppe blir enig om tre faktasetninger som skrives ned på post-it lapp.
 4. Klasseromsdiskusjon: Hvilke faktasetninger finnes i denne filmen? Er det en kilde til å stole på? Hvorfor?
 5. Mye av det vi "vet" om Amazonas er ikke riktig. Faktisk.no har laget denne artikkelen for å avklare hva som er fakta: "Det brenner ikke rekordmye i Amazonas og regnskogen er ikke jordas lunger".
 6. Gå sammen i par på fire og ta for dere hvilke sannheter dere kan lære av artikkelen.
 7. Faktisk.no ønsker å formidle faktasjekken sin om Amazonas til ungdom. Gå sammen i grupper og lag en snap-story der dere tar for dere tre ting som dere mener er viktig. Dere kan gjerne fordele tema mellom gruppene.

Forslag til læringsmål

 • Bevissthet rundt at også seriøse nyhetskanaler kan ta feil.
 • Hva som kjennetegner falske nyheter
 • Hvorfor noen lager og sprer falske nyheter
 • Å reflektere over avsenders motivasjon