SoMe-samtalebrett

Fagbegreper

Ekkokammer

Filterboble

Algoritmer

Nyhetskanal

Fag

Norsk

Samfunnsfag

Engelsk

KRLE

Klassens time/kontaktlærers time

Læringsmål

 • Hvordan algoritmene rundt oss former helhetsbildene vi ser

 • Å reflektere over avsenders motivasjon for å ytre seg

 • Forskjellen på fakta og meninger du blir presentert for.

 • Hva som kjennetegner innhold, kilder og avsendere man kan stole på, og når det er grunn til å være ekstra forsiktig

Hensikt

Dette samtalebrettet er ment som en relasjonsbyggende og morsom aktivitet i klasserommet. Samtidig inneholder det spørsmål som oppfordrer til kritisk tenkning rundt bruk av sosiale medier.

Målet med samtalen er å bevisstgjøre elevene på egen bruk av sosiale medier, og være kritisk til de ytringene de møter der inne. Dette står sentralt innenfor de overordnede temaene i fagfornyelsen.

Omfang: 30-45 minutter.

Sist oppdatert: 13. november 2020

Undervisningsopplegg

Forarbeid:

Innled med en helklassesamtale om hva slags sosiale medier elevene bruker til vanlig, og hva de bruker dem til. For å sette samtalebrettet inn i en bredere kontekst er begreper som filterboble, ekkokammer, og algoritmer nyttige å gjennomgå på forhånd. Vis gjerne disse videoene og diskuter tilhørende spørsmål: Hva er en filterboble? og Hva er et ekkokammer?

For å forklare begrepet algoritme kan man for eksempel bruke denne definisjonen fra snl.no:

Algoritmer brukes mye for å styre resultater av nettsøk ved hjelp av Google og andre søkemotorer samt visninger i Facebook og andre sosiale medier. Hensikten er å få fram de mest relevante søkeresultatene og visningene. Hva som er relevant for hver enkelt av oss, defineres gjerne ut fra vår tidligere søkehistorikk eller våre tidligere innlegg i de sosiale mediene. I sosiale medier avgjøres relevans også av innlegg og kommentarer fra de vennene vi har mest kontakt med i disse mediene.


Gjennomføring:

 • Del klassen inn i grupper på minst to deltakere.

 • Del ut brettet og instruksjonene til hver gruppe. Eventuelt ha instruksjonene på tavla.

 • Gruppene trenger to terninger og en brikke per deltaker for å gjennomføre aktiviteten.

 • Tidsbruken på samtalebrettet tilpasses etter undervisningsøkta.


Alternativer til gjennomføring:

 • Bruk samtalebrettet som et sosialt oppbrudd i hjemmeundervisninga. Del opp klassen i grupper som møtes digitalt, og gi dem link til brett og terninger på elevsiden.

 • Tips til små grupper: Hele klassen deltar! Samtalebrettet vises på tavla, og lærer bruker små post it lapper med elevenes navn på som brikker.

 • Bruk opplegget som en introduksjonsøkt til et prosjektarbeid. Gjennom samtale kan elevene bli bedre kjent innad i gruppa før de setter i gang med gruppearbeidet.

Ressurser

 • Spillbrett og instruksjoner:

Elevsiden ligger her

Kanskje du også er interessert i:

Gjennom dette spillet blir elevene kjent med vanlige fallgruver man kan gå i når man lager grafer. Slik kan de bli mer kritiske i møte med grafiske fremstillinger av informasjon. Her får elevene også trent muntlige ferdigheter.

Elevene lærer å undersøke og ta stilling til mange sider ved en tekst for å gjøre seg opp en mening om teksten. Hvem er avsender? Hvilke intensjoner har avsender?

Har du fem minutter igjen av timen? Eller trenger du et tema til en klassediskusjon? Her er opplegget som både kan gjøres praktisk og ikke krever noe særlig forarbeid. Dilemmaer knyttet til kritisk mediebruk og kildebevissthet.