Sjekk avsender

Avsender er en som formidler informasjon i en eller annen form til en mottaker. Når vi snakker om kildekritikk har vi ofte fokus på informasjonen alene, men i mange tilfeller bør vi også vurdere informasjonen ut fra avsenderen. Det kan være ulike grunner til at troverdigheten til informasjon kan avhenge av troverdigheten til avsenderen. Noen ganger kan også avsender farge informasjonen eller hvordan mottaker forholder seg til informasjonen. Derfor er det alltid lurt å sikre seg informasjon som kommer fra flere avsendere med ulike standpunkt.

Eksempler der avsenderen har stor betydning for informasjonen:

  • Avsender er betalt for å fremme en gitt type informasjon. Et eksempel på dette kan være en influenser som er betalt for å anbefale en bestemt hudkrem.
  • Avsender har personlig interesse for at du skal støtte en sak. Eksempel på det kan være et leserinnlegg om vindkraft skrevet av en person som blir personlig berørt av en potensiell utbygging.
  • Avsender har spesiell kompetanse knyttet til informasjonen. Eksempel på dette kan være en ekspert som uttaler seg om et fagfelt vedkommende kjenner godt.
  • Avsender har meninger eller egenskaper som sammenfaller med din vurdering. Eksempel på det kan være hvis du ønsker å se en film. Ut fra tidligere erfaringer spør du en person som tidligere har gitt råd som passer dine personlige ønsker.
  • Avsender har stor innflytelse på mottaker. Et eksempel på det kan dette være en ungdom som spør sine foreldre om råd knyttet til utdanning.

Artikkelen er skrevet av Tenk. Den ble sist oppdatert 14. mai 2020

Undervisningsopplegg knyttet til dette temaet

En viktig del av det å ta stilling til informasjon er å vite noe om den som adresserer informasjonen. I dette undervisningsopplegget lærer elevene noen ting de kan se etter for å avgjøre kildens troverdighet. Opplegget består av en kort video med tilhørende oppgaver.

I dette opplegget skal elevene lese tekster om et spesifikt tema og reflektere over sammenhengen mellom innholdet i en tekst og det vi vet om om avsender. Leser vi teksten annerledes når vi kjenner avsender fra før?

Ungdom bruker sosiale medier som en viktig nyhetskanal. Der profilerer også influenserene seg, og gjennom dette opplegget blir elevene bevisste på hvordan influensere jobber og hvilke motiver de har for å ytre seg.

I dette undervisningsopplegget skal vi se nærmere på hvordan ulike avsendere kan ha ulik motivasjon for å gi informasjon knyttet til et tema, og hvordan det påvirker informasjonen vi får.

I dette undervisningsopplegget skal vi se nærmere på hvordan ulike avsendere kan belyse informasjon på ulike måter, og hvordan man bør være bevisst på dette når man leser nyhetssaker.

I dette opplegget skal elevene bruke Nasjonalbibliotekets avisarkiv til å søke etter informasjon. Ved å gjøre dette blir de kjent med avisfloraen i Norge, og de bruker søketeknikker i en norskspråklig kontekst

I dette opplegget ser vi nærmere på frukt-sukker og sukker i et forbrukerperspektiv.

Elevene får kjennskap til hvordan de kan bruke TONE som strategi for å vurdere kilder. Gjennom kortpraten får de både jobbet muntlig, praktisk og skriftlig med kilden.

Elevene lærer å undersøke og ta stilling til mange sider ved en tekst for å gjøre seg opp en mening om teksten. Hvem er avsender? Hvilke intensjoner har avsender?

Ressursbank

Cecilie Staude forklarer hvordan vi blir påvirket av influensere.

Hvem jobber bak "Fake news"? En TED talk der journalist Sharyl Attkisson ser nærmere på industrien som jobber bak "Fake news" og hvordan den manipulerer oss.

Hvilke regler gjelder for reklame i sosiale medier? Og hva bør du tenke på når du legger ut reklame på profilen din? Forbrukertilsynet gir deg en enkel oversikt over hva du må gjøre for å holde deg innenfor loven.

Kort film fra DR som forklarer hvordan du blir påvirket på nett. De første 15 sekunder er knyttet til programmet "I sandhedens teneste".


Temasider med tekst, video og undervisningsressurser knyttet til kildekritikk.

Video om hvordan avgjøre om en twitterkonto ikke er et menneske.

Fagartikkel om innholdsmarkedsføring.