Sjekk avsender

Avsender

Avsender er en som formidler informasjon i en eller annen form til en mottaker. Når vi snakker om kildekritikk har vi ofte fokus på informasjonen alene, men i mange tilfeller bør vi også vurdere informasjonen ut fra avsenderen. Det kan være ulike grunner til at troverdigheten til informasjon kan avhenge av troverdigheten til avsenderen. Noen ganger kan også avsender farge informasjonen eller hvordan mottaker forholder seg til informasjonen. Derfor er det alltid lurt å sikre seg informasjon som kommer fra flere avsendere med ulike standpunkt.

Hva er Tverrlesing?

En viktig teknikk for å lese kritisk er å tverrlese (lateral reading) teksten eller innholdet:

Åpne noen nye faner, google avsender, se hva wikipedia sier om avsender, sjekk hva andre kilder sier om avsenderen og gjør deg selv opp en mening om avsender før du leser selve saken. Det kan også være nyttig å sjekke ut hva avsender har skrevet tidligere. Slik står du sterkere for å ta stilling til selve innholdet du leser.

Eksempler der avsenderen har stor betydning for informasjonen:

  • Avsender er betalt for å fremme en gitt type informasjon. Et eksempel på dette kan være en influenser som er betalt for å anbefale en bestemt hudkrem.

  • Avsender har personlig interesse for at du skal støtte en sak. Eksempel på det kan være et leserinnlegg om vindkraft skrevet av en person som blir personlig berørt av en potensiell utbygging.

  • Avsender har spesiell kompetanse knyttet til informasjonen. Eksempel på dette kan være en ekspert som uttaler seg om et fagfelt vedkommende kjenner godt.

  • Avsender har meninger eller egenskaper som sammenfaller med din vurdering. Eksempel på det kan være hvis du ønsker å se en film. Ut fra tidligere erfaringer spør du en person som tidligere har gitt råd som passer dine personlige ønsker.

  • Avsender har stor innflytelse på mottaker. Et eksempel på det kan dette være en ungdom som spør sine foreldre om råd knyttet til utdanning.

Artikkelen er skrevet av Tenk. Den ble sist oppdatert 11. desember 2020

Undervisningsopplegg knyttet til dette temaet

Når hørte du sist et usaklig argument?

Vi er hele tiden omgitt av ulike former for argumentasjon. Derfor kan det være fint å ha noen teknikker for å peke på hva som grenser mot det usaklige. Når det i tillegg florerer falsk informasjon på nett, bør vi være ekstra bevisste på hva slags argumenter vi tar for god fisk. I dette opplegget skal elevene bli kjent med noen former for usaklig argumentasjon.

I forbindelse med uke 6 har vi laget et undervisningsopplegg som gir elevene trening i å søke etter gode kilder i arbeid med et temaet seksualitet. Oppgavene tar utgangspunkt i tverrlesing som verktøy i møte med ulike kilder. Dermed kan elevene i større grad vurdere kildenes troverdighet og om de bør stole på innholdet.

Dette er et selvgående undervisningsopplegg der elevene blir kjent med begrepet tverrlesing. De får en innføringsvideo med tilhørende spørsmål og de får testet ut teknikken i praksis.

Elevene lærer å undersøke og ta stilling til mange sider ved en tekst for å gjøre seg opp en mening om teksten. Hvem er avsender? Hvilke intensjoner har avsender?

Eksperter uttaler seg i media hver dag. Hvem er de? Hva skal til for å bli en ekspert? Hvilken påvirkning har de på oss?

Her er et undervisningsopplegg knyttet til Folkeopplysningens episode Eksperten.


Har du fem minutter igjen av timen? Eller trenger du et tema til en klassediskusjon? Her er opplegget som både kan gjøres praktisk og ikke krever noe særlig forarbeid. Dilemmaer knyttet til kritisk mediebruk og kildebevissthet.


Ungdom bruker sosiale medier som en viktig nyhetskanal. Der profilerer også influenserene seg, og gjennom dette opplegget blir elevene bevisste på hvordan influensere jobber og hvilke motiver de har for å ytre seg.

En viktig del av det å ta stilling til informasjon er å vite noe om den som adresserer informasjonen. I dette undervisningsopplegget lærer elevene noen ting de kan se etter for å avgjøre kildens troverdighet. Opplegget består av en kort video med tilhørende oppgaver.

I dette opplegget skal elevene lese tekster om et spesifikt tema og reflektere over sammenhengen mellom innholdet i en tekst og det vi vet om om avsender. Leser vi teksten annerledes når vi kjenner avsender fra før?

Elevene får kjennskap til hvordan de kan bruke TONE som strategi for å vurdere kilder. Gjennom kortpraten får de både jobbet muntlig, praktisk og skriftlig med kilden.

I dette undervisningsopplegget skal vi se nærmere på hvordan ulike avsendere kan ha ulik motivasjon for å gi informasjon knyttet til et tema, og hvordan det påvirker informasjonen vi får.

I dette undervisningsopplegget skal vi se nærmere på hvordan ulike avsendere kan belyse informasjon på ulike måter, og hvordan man bør være bevisst på dette når man leser nyhetssaker.

Elevene lærer å undersøke og ta stilling til mange sider ved en tekst for å gjøre seg opp en mening om teksten. Hvem er avsender? Hvilke intensjoner har avsender?

Hvorfor har noen pepperkakeoppskrifter flere egg på ingredienslista, mens andre ikke har noen? Kan dette ha noe med hvem som publiserer oppskriften å gjøre?

Ofte kan kilden til informasjonen ha stor betydning for troverdigheten til informasjonen. Derfor kan det være lurt å ha som vane å sjekke opp kilden bak informasjon, dette kan gjøres ved en teknikk som kalles tverrlesing. I dette opplegget får elevene noen praktiske tips slik at de selv kan tverrlese oppskriftene.

Opplegget passer som et tverrfaglig opplegg eller i fagene norsk og mat og helse.

I dette opplegget skal elevene bruke Nasjonalbibliotekets avisarkiv til å søke etter informasjon. Ved å gjøre dette blir de kjent med avisfloraen i Norge, og de bruker søketeknikker i en norskspråklig kontekst

Ressursbank

I denne episoden av Innafor ser programleder Vilde Bratland Erikstad nærmere på Influenser-bransjen. Vi får et lite innblikk i hvordan bransjen jobber for å påvirke deg gjennom markedsføring.

Aldersgrense 15 år

I mediene brukes eksperter i utstrakt grad til å kommentere ulike temaer. I denne episoden av Folkeopplysningen med Andreas Wahl ser de nærmere på hvem disse ekspertene er, hvordan de velges ut til å belyse en sak. De ser også på hva som skal til å for å bli en såkalt ekspert.

Temasider med tekst, video og undervisningsressurser knyttet til kildekritikk.

Cecilie Staude forklarer hvordan vi blir påvirket av influensere.

Hvilke regler gjelder for reklame i sosiale medier? Og hva bør du tenke på når du legger ut reklame på profilen din? Forbrukertilsynet gir deg en enkel oversikt over hva du må gjøre for å holde deg innenfor loven.

Kort film fra DR som forklarer hvordan du blir påvirket på nett. De første 15 sekunder er knyttet til programmet "I sandhedens teneste".


Fagartikkel om innholdsmarkedsføring.

Video om hvordan avgjøre om en twitterkonto ikke er et menneske.

Trenger du oppdaterte ressurser til å jobbe med konspirasjonsteorier? Lurer du på hvordan du kan møte en konspirasjonsteori i klasserommet? Hvordan tilnærme seg temaet i undervisningssammenheng?

Her er en temaside om konspirasjonsteorier.


En temaside med fokus på undervisningsopplegg og ressurser som passer til bruk i hjemmeundervisning. En del av disse undervisningsoppleggene kan også passe som lekse.

Temaside med undervisnignsopplegg og ressurser knyttet til sosiale medier.